Databeskyttelsespolitik

Vi behandler persondata og har derfor udarbejdet denne databeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Kontaktoplysninger
Din Digitale Vicevært
Gentoftegade 54
2820 Gentofte
CVR-nr.: 19613577

Mailadresse: vif@ddv.nu
Mobiltelefon: 26137252

Hvorfor indsamler og behandler vi persondata?

Vi behandler kun persondata, der er relevante og tilstrækkelige i til de formål, der er aftalt med kunden eller nødvendige for vores forretningsdrift. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for vores forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Vi indsamler og behandler persondata om vores kunder
For at kunne (1) give tilbud på og/eller levere vores ydelser og andre aktiviteter, (2) anmode om og gennemgå tilbud og oplysninger om tjenester og produkter til Din Digitale Vicevært og (3) opretholde en forretningsforbindelse og (4) indgå aftaler om og administrere ordrer.

Hvilke persondata behandler vi?

• Vi behandler forretningsforbindelser, herunder: navne, kontaktoplysninger, adresse og kontaktpersonernes stillinger og betalingsoplysninger
• Vi registrerer kunders brugere og administratorer med navn og mailadresse, mobilnr. og registreringsdato hos Din Digitale Vicevært
• Vi administrerer adgangen til systemer og herunder sikre, at der ikke sker misbrug eller uretmæssig adgang til persondata.
• Vi administrerer almindelige, følsomme og fortrolige personoplysninger persondata for vores kunder i forhold til aftalte opgaver.
Hvem deler Din Digitale Vicevært de indsamlede persondata om vores kunder med?
• Din Digitale Vicevært kan videregive persondata om kunden, hvis dette er nødvendigt for at kunne gennemføre målsætningerne for samarbejdet med kunden eller for opgaven.
• Oplysningerne kan videregives til samarbejdspartnere og f.eks. databehandlere, som leverer tjenester til Din Digitale Vicevært, samt i alle andre tilfælde, hvor Din Digitale Vicevært måtte være pålagt at gøre dette ved dom eller kendelse.
• Din Digitale Vicevært har truffet de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at alle de persondata, der videregives, beskyttes korrekt mod tab eller ulovlig behandling.

Hvornår sletter vi persondata?

Vi sletter persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dem og når lovbestemt grundlag for opbevaring af persondata ophører.
Du kan henvende dig om sletning af dine persondata
Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os. Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet. Ved henvendelse ska du oplyse os om, hvori unøjagtighederne består.
I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder f.eks. hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Sikkerhed

Vi administrerer og håndterer persondata ifølge fastlagte retningslinjer, så fortrolighed og dataintegritet fastholdes gennem, adgangsstyring og kryptering.

Når vi behandler dine persondata kan de i forbindelse med vore kunders databehandling blive opbevaret og behandlet i andre lande.
Information om dine data, kommentarer til og klager over behandling
Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark på denne mailadresse: vif@ddv.nu
Hvis du anmoder om det, kan vi oplyse dig om til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Har du spørgsmål, kommentarer, klager eller mistanke om datalækager bedes du henvende dig til Din Digitale Vicevært. på denne mailadresse: vif@ddv.nu

Du har ret til at klage over behandling af persondata hos Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33193200, eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Vi anerkender, at databehandling er et løbende ansvar. Vi vil derfor kontinuerligt gennemgå og opdatere denne databeskyttelsespolitik.
Databeskyttelsespolitikken er opdateret 29. oktober 2018.

Har du brug for IT hjælp?

Personlig service - alle dage fra 7-22

Din Digitale Vicevært har siden 1996 ydet IT-service og support for private og erhverv i København og omegn. Jeg lægger vægt på at være fleksibel, personlig og grundig.

1 + 11 =

Webdesign: CopenGraphics